Εκπαιδευτικέ … Πόθεν Έσχες;

Εκπαιδευτικέ … Πόθεν Έσχες;

Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης εντός τριάντα (30) ημερών από την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας επισύρει διοικητικό πρόστιμο ενώ η παράλειψη υποβολής δήλωσης, μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος (30/07/2017), συνεπάγεται ποινικές κυρώσεις.

Την προειδοποίηση αυτή έστειλε η  Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης,  στα προσωπικά e-mail των εκπαιδευτικών  και   Διευθυντών Σχολείων , οι οποίοι ορίστηκαν ως μέλη σχολικών επιτροπών από τους ΟΤΑ της περιοχής τους.

Μάλιστα ορίσθηκαν ως μέλη Επιτροπών  χωρίς σε αρκετές περιπτώσεις να ενημερωθούν.

Ετσι τώρα οι εκπαιδευτικοί για την κατάθεση του Πόθεν Εσχες:

ΠΡΩΤΟΝ: Θα πρέπει να μεταβούν στο λογιστή τους, διότι μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν  το Πόθεν Εσχες.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Να πληρώσουν ως αμοιβή στον λογιστή που ξεκινά από 60 ευρώ και πάνω

ΤΡΙΤΟΝ: Να μεταβούν στις Τράπεζες που έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς για να κάνουν αίτηση για να λάβουν βεβαίωση τους ύψους των καταθέσεων , ακόμη και των μηδενικών.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Επειδή οι βεβαιώσεις δεν δίνονται αμέσως οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να μεταβούν σε δυο-τρεις ημέρες πάλι στις Τράπεζες για να τις παραλάβουν.

ΠΕΜΠΤΟΝ: Θα πρέπει να δηλώσουν αντικείμενα μεγάλης αξίας ή χρήματα από ένα ποσό και πάνω που φυλάσσονται στο σπίτι.

ΕΚΤΟΝ: Να αναζητήσουν όλα τα συμβόλαια της ακίνητης περιουσίας και να τα δώσουν στο λογιστήριο. Αν κάποιο συμβόλαιο   χάθηκε θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να το αναζητήσουν στον Συμβολαιογράφο ή  στο Υποθηκοφυλάκιο.

ΕΒΔΟΜΟΝ: Να δηλώσουν κατά το ίδιο παραπάνω τρόπο τα περιουσιακά , κινητά και ακίνητα, των συζύγων και των τέκνων.

Οι παραπάνω ενέργειες των εκπαιδευτικών θα κοστίσουν σε χρήμα και χρόνο.