Προκήρυξη θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών των ΕΠΑ.Σ, ΙΕΚ ΟΑΕΔ και της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμΕΑ Αθηνών

Προκήρυξη θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών των ΕΠΑ.Σ, ΙΕΚ ΟΑΕΔ και της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμΕΑ Αθηνών

Ο ΟΑΕΔ προκηρύσσει θέσεις Υποδιευθυντών/ντριών των ΕΠΑ.Σ, ΙΕΚ και της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αθήνας (ΚΕΚ ΑμΕΑ Αθηνών) και καλεί τους/τις εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις του αρθρ. 72, του Ν. 3996/11 (ΦΕΚ 170 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3, του άρθρου 118 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α΄) να υποβάλουν αίτηση.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στις οικείες σχολικές μονάδες, από τους/τις εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, ορίζεται η Δευτέρα 30η Οκτωβρίου 2017.

Ως ημερομηνία υποβολής για όσους/ες αποστείλουν την υποψηφιότητά τους μέσω ταχυδρομείου, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή στο αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφορών.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στη σχετική απόφαση, που ακολουθεί

 

prokiriksi-oaed-ypodieuthintes