Η αργία του Σαββάτου να μπει ρητά στην Υπουργική Απόφαση ζητούν ΟΛΜΕ και ΟΙΕΛΕ

Η αργία του Σαββάτου να μπει ρητά στην Υπουργική Απόφαση ζητούν ΟΛΜΕ και ΟΙΕΛΕ

 

Υπουργείο Παιδείας: Με την ΥΑ που είναι σε διαβούλευση δεν γίνεται καμία μεταβολή ως προς την αργία του Σαββάτου. Στην συγκεκριμένη απόφαση υπάρχει σαφής αναφορά στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και συγκεκριμένα στον Νόμο 1157/1981, άρθρο 1

 

Να γίνει ειδική αναφορά στη νέα υπουργική απόφαση ότι το Σάββατο είναι αργία για τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως ακριβώς και στο νέο ΠΔ για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ζητούν με δηλώσεις τους στο esos οι πρόεδροι της ΟΛΜΕ και ΟΙΕΛΕ Νίκος Παπαχρήστος και Μιχάλης Κουρουτός.

 

“Η σημερινή διευκρίνιση που εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας δεν καλύπτει τους εκπαιδευτικούς” δήλωσε ο Νίκος Παπαχρήστος, ενώ τόνισε: «Το γεγονός της αναφοράς της πενθήμερης εργασίας ουδόλως προσδιορίζει ότι το Σάββατο αποτελεί αργία για τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

 

“Θεωρώ ότι η διευκρίνιση του υπουργείου Παιδείας δεν είναι αρκετή πρέπει να προχωρήσει ουσιαστικά άμεσα μέσα από τον διάλογο στην τελική διατύπωση ότι το Σάββατο θα καθορίζεται ότι είναι αργία” δήλωσε ο Μιχάλης Κουρουτός.

 

Το υπουργείο Παιδείας, με αφορμή το χθεσινά δημοσιεύματα, ότι στη νέα υπουργική απόφαση δεν γίνεται καμία αναφορά ότι τα Σάββατα είναι αργία ενώ αντίθετα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση γίνεται ειδική αναφορά και ότι το πενθήμερο που προβλέπει ο νόμος 1157/1981 δεν έχει σχέση με την αργία του Σαββάτου, εξέδωσε την ακόλουθη διευκρίνιση:

 

“Με την ΥΑ που είναι σε διαβούλευση δεν γίνεται καμία μεταβολή ως προς την αργία του Σαββάτου. Στην συγκεκριμένη απόφαση υπάρχει σαφής αναφορά στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και συγκεκριμένα στον Νόμο 1157/1981, άρθρο 1, που αναφέρει:

 

Καθιερούται από 1 Ιανουαρίου 1981 πενθήμερος εβδομάς εργασίας, αρχομένη από Δευτέρας μέχρι και Παρασκευής, δια το ύφ’ οιανδήποτε σχέσιν προσωπικόν του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, άνευ μειώσεως του κατά περίπτωσιν ισχύοντος ή εφαρμοζομένου συνολικού αριθμού ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, επιφυλασσομένων των διατάξεων των επομένων παραγράφων”.

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

 

Η διευκρίνιση που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας δεν καλύπτει την ΟΛΜΕ. Εμείς θέλουμε να υπάρχει ρητή αναφορά ότι το Σάββατο είναι αργία . Το γεγονός της αναφοράς της πενθήμερης εργασίας ουδόλως προσδιορίζει το Σάββατο αποτελεί αργία για τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Θέτουμε το ερώτημα πως στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ρητώς αναφέρεται ότι το Σάββατο είναι αργία και δεν υπάρχει αντίστοιχη αναφορά και για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

 

Εμείς επιθυμούμε από το υπουργείο Παιδείας και με δεδομένο το θόρυβο που δημιουργήθηκε να κάνει ρητή αναφορά ότι το Σάββατο όπως και σήμερα αποτελεί αργία για τους εκπαιδευτικούς δεδομένου ότι ισχύει η πενθήμερη εργασία. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού.

 

Ακούστε τη δήλωση

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΥΡΟΥΤΟΥ

 

Το υπουργείο Παιδείας πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι θα ισχύσει ότι ακριβώς ισχύει και για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα Σάββατα και οι Κυριακές είναι αργία, Και δεν είναι αργία για να ξεκουραστούν οι εκπαιδευτικοί αλλά περισσότερο για παιδαγωγικούς λόγους.

Θεωρώ ότι η διευκρίνιση του υπουργείου Παιδείας δεν είναι αρκετή πρέπει να προχωρήσει ουσιαστικά άμεσα μέσα από τον διάλογο στην τελική διατύπωση ότι το Σάββατο θα καθορίζεται ότι είναι αργία.

 

Ακούστε τη δήλωση

 

 

Πηγή