Ιντερνετικές εξυπνάδες περί της αργίας του Σαββάτου

Ιντερνετικές εξυπνάδες περί της αργίας του Σαββάτου

 

Σε προηγούμενη ανάρτησή μας (Τα Σάββατα δεν θεωρούνται αργία για τα Γυμνάσια και Λύκεια!) υπήρξαν κάποια αρνητικά επικριτικά σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 

Ανάλυση άρθρου για τα μπάζα – κυνηγάμε klik. Στο άρθρο 2 ενότητα 3 του σχεδίου που έχετε αναρτήσει γράφει: » 3. Για τα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1157/1981 (Α 126) για την καθιέρωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν».

 

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι τις ειδήσεις δεν τις δημιουργούμε εμείς. Απλά τις δημοσιεύουμε και ενίοτε τις σχολιάζουμε κιόλας. Επίσης δεν γράφουμε τους νόμους και τα σχέδια νόμου που αναρτώνται προς διαβούλευση.

 

Εν προκειμένω, ο παραπάνω αναφερόμενος νόμος Ν. 1157/1981 (Α 126) (άρθρο 1 παράγραφος 4) αναφέρει τα εξής:

4. Δια κοινών αποφάσεων του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών και του αρμοδίου καθ’ ύλην Υπουργού, δύναται οποτεδήποτε:

α) να καθιερούνται εξαιρέσεις από της εφαρμογής πενθημέρου εβδομάδος εργασίας κατά υπηρεσίαν, κλάδον, ειδικότητα και αριθμόν υπαλλήλων, χρόνον ή περιοχήν, έφ’ όσον τούτο επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας, και

β) να καθορίζεται η πενθήμερος εβδομάς εργασίας δι’ ορισμένας υπηρεσίας, κλάδους, ειδικότητας ή αριθμόν υπαλλήλων από της Τρίτης μέχρι και του Σαββάτου, έφ’ όσον τούτο επιβάλλεται λόγω της φύσεως της λειτουργίας ή εργασίας των, καθιερουμένης ως μη εργασίμου ημέρας της Δευτέρας.

 

Τουτέστιν, μπορεί να εργάζεσαι τα Σάββατα και να κάθεσαι τη Δευτέρα. Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ρητά ως μέρα αργίας η Κυριακή, όχι όμως το Σάββατο, όπως επίσης αντίστοιχα προβλέπεται για τα δημοτικά και νηπιαγωγεία.

 

Δεν είπε κανείς ότι δεν ισχύει η πενθήμερη εργασία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τους εμποδίζει κανείς να την καταργήσουν στο μέλλον, ακριβώς όπως έκαναν στην πράξη στον ιδιωτικό τομέα. Ο νομοθέτης όμως προβλέπει τη δυνατότητα να καθορίζονται οι μέρες εργασίας, που μπορεί να είναι οποιεσδήποτε, εκτός Κυριακής που σαφώς εξαιρείται.

 

Άλλωστε  στο myschool στο πρόγραμμα υπάρχει και το Σάββατο, όπως υπάρχει και πρόβλεψη για όγδοη ώρα στις διδασκαλίες.

 

Η συντακτική ομάδα του Θρανίου