Αποσπάσεις εκπαιδευτικώνσε Πανεπιστήμια για το σχολικό έτος 2017-2018

Αποσπάσεις εκπαιδευτικώνσε Πανεπιστήμια για το σχολικό έτος 2017-2018

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Πανεπιστήμια, για το σχολικό έτος 2017-2018.

 

Το έγγραφο σε μορφή PDF

 

Απόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2017-2018

 

Το έγγραφο σε μορφή pdf