Ωράριο Διευθυντών και «κωλοτούμπες»

Ωράριο Διευθυντών και «κωλοτούμπες»

 

Ενημερωτικό Δελτίο των Αιρετών στο ΠΥΣΔΕ Πιερίας Μπουλούμη Δημήτρη και Βαρδακώστα Γιώργου της Κίνησης Ελεύθερων Εκπαιδευτικών.

 

Ακολουθεί το ενημερωτικό δελτίο για την τελευταία συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Πιερίας

 

Θέμα: Συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ 

 

Πριν την προγραμματισμένη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του διευρυμένου επταμελούς ΠΥΣΔΕ με μοναδικό θέμα την έγκριση δεύτερου υποδιευθυντή στο εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης.

 

Με βάση τα στοιχεία που προσκόμισε το σχολείο, ελέγχθηκε αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και της παρακάτω διευκρινιστικής εγκυκλίου του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας Γιώργου Μουστάκα:

 

 «Μετά από ερωτήματα τα οποία υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι τα τμήματα τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του ωραρίου των Δ/ντών ΕΠΑ.Λ. (άρθρο 14, παρ. 13α του Ν.1566/1985, Α΄ 167), όπως και για τον ορισμό των Υποδ/ντών ΕΠΑ.Λ. (άρθρο 11, παρ. 7 του Ν.1566/1985, Α΄ 167) είναι όλα τα τμήματα Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης, τα τμήματα Τομέων της Β’ τάξης και τα τμήματα Ειδικοτήτων της Γ’ τάξης ΕΠΑΛ ή τα τμήματα Γενικής Παιδείας της Β΄ και Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. ή ο συνδυασμός των παραπάνω περιπτώσεων για τις τάξεις Β΄ και Γ΄ χωρίς να προσμετρώνται οι μαθητές δύο (2) φορές, εφόσον πληρούν την προϋπόθεση που ορίζεται από την παρ. 13α του άρθρου 14 του Ν.1566/1985, δηλαδή όσα έχουν τουλάχιστον μαθητές.»

 

Στο παραπάνω άρθρο 11, παρ. 7 του Ν.1566/1985, Α΄ 167 αναφέρονται τα ακόλουθα:

 

«… Σε γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου και κατεύθυνσης και σε τεχνικές – επαγγελματικές σχολές που έχουν περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων, μπορεί, αν συντρέχουν ειδικοί λειτουργικοί λόγοι, να ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής …»

 

 Αρχικά καταμετρήθηκαν 12 τμήματα κάτι που δεν επέτρεπε τον ορισμό δεύτερου υποδιευθυντή. Στη συνέχεια όμως, μετά από παρέμβαση του αιρετού της Κίνησης Ελεύθερων Εκπαιδευτικών, τα στοιχεία επανελέγχθηκαν και διαπιστώθηκε ότι σε ένα τμήμα ειδικότητας της Γ τάξης φοιτούν 16 μαθητές από τους οποίους μόνο 3 παρακολουθούν και μαθήματα γενικής παιδείας. Επομένως μπορούσαν να προσμετρηθούν, τόσο το τμήμα ειδικότητας (16-3=13) όσο και το τμήμα γενικής παιδείας, χωρίς να προσμετρούνται οι μαθητές δύο (2) φορές.

 

Έτσι ο αριθμός των τμημάτων που έχουν τουλάχιστον δεκατρείς (13) μαθητές ανήλθε σε 13, με αποτέλεσμα να γίνει δεκτό ομόφωνα (7-0) το αίτημα του σχολείου και να προκηρυχθεί η θέση του δεύτερου υποδιευθυντή στο εσπερινό ΕΠΑ.Λ.

 

Ακολούθησε η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ.

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι τα θέματα που εξετάστηκαν στις 30-11-2017 από το ΠΥΣΔΕ Πιερίας είναι τα εξής:

 

Θέμα 1ο: Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου.

Εξετάστηκαν τα αιτήματα μιας εκπαιδευτικού ΠΕ02 και μιας εκπαιδευτικού ΠΕ18.33. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και τα δύο.

 

Θέμα 2ο: Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Αναγνωρίστηκε η συνάφεια τεσσάρων (4) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, δύο εκπαιδευτικών ΠΕ02, μιας εκπαιδευτικού ΠΕ16 και μιας εκπαιδευτικού ΠΕ09.

 

Θέμα 3ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών.

Αναγνωρίστηκε ομόφωνα η προϋπηρεσία 21 αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας διοικητικής υπαλλήλου.

 

Θέμα 4ο: Τροποποιήσεις διαθέσεων στο Ε.Κ. Κατερίνης.

Τροποποιήθηκαν οι διαθέσεις εκπαιδευτικών στο Ε.Κ. σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της σχολικής μονάδας. Η ανάγκη για τις τροποποιήσεις προέκυψε ως αποτέλεσμα της απαλλαγής εκπαιδευτικού από το διδακτικό ωράριό καθώς και από την αλλαγή των εργαστηριακών ωρών τριών εκπαιδευτικών.

 

Θέμα 5ο: Αιτήματα εκπαιδευτικών.

1) Ικανοποιήθηκε ομόφωνα το αίτημα εκπαιδευτικού ΠΕ19/20 για συμπλήρωση του ωραρίου της με τέσσερις (4) ώρες διοικητικό έργο (μία ημέρα) σε σχολική μονάδα της Βόρειας Πιερίας.

2) Ικανοποιήθηκε ομόφωνα το αίτημα εκπαιδευτικού ΠΕ11 με το οποίο ζητούσε να απαλλαγεί από δύο (2) ώρες διδακτικό έργο στο 1ο ΓΕ.Λ. και αντίστοιχη προσφορά δύο (2) ωρών διοικητικού έργου στη σχολική μονάδα της οργανικής της (5ο Γυμνάσιο). Οι δύο ώρες του 1ου ΓΕ.Λ. ανατέθηκαν σε εκπαιδευτικό ΠΕ11 του συγκροτήματος, που είχε πλεόνασμα ωρών.

3) Εξετάστηκε αίτημα εκπαιδευτικού ΠΕ03 με το οποίο ζητούσε να ανακληθεί η τροποποίηση της διάθεσής της στο γραφείο των σχολικών συμβούλων για διοικητικό έργο τρεις (3) μέρες την εβδομάδα. Επίσης ζητούσε να ανακληθεί η διάθεσή της στο Γυμνάσιο Κονταριώτισσας για τρεις ώρες κατ’ οίκον διδασκαλία σε δύο (2) μέρες.

Το πρώτο σκέλος έγινε ομόφωνα δεκτό (5-0). Ο αιρετός της Κίνησης Ελεύθερων Εκπαιδευτικών πρότεινε να προκηρυχθεί η θέση Γραμματείας στο γραφείο των σχολικών συμβούλων, ώστε όποιος συνάδελφος έχει πλεόνασμα ωρών και το επιθυμεί, να συμπληρώσει το ωράριό του με διοικητικό έργο στο γραφείο των σχολικών συμβούλων. Η πρόταση έγινε τελικά δεκτή. Όποιος συνάδελφος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει σχετική αίτηση στο ΠΥΣΔΕ.

Το δεύτερο σκέλος απορρίφθηκε με ψήφους (3-2) μειοψηφούντων των δύο αιρετών. Ο αιρετός της Κίνησης Ελεύθερων Εκπαιδευτικών υπερψήφισε το αίτημα της συναδέλφου για τους γνωστούς λόγους που αφορούν την κατ’ οίκον διδασκαλία και έχουν αναφερθεί εκτενώς σε προηγούμενα ενημερωτικά.

Επιπλέον πρότεινε, οι κατ’ οίκων διδασκαλίες να προκηρύσσονται, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όποιον εκπαιδευτικό επιθυμεί να το δηλώσει, όπως προβλέπεται και από τη νομοθεσία και όπως γίνεται σε όλα τα ΠΥΣΔΕ, ακόμα και στο ΠΥΣΠΕ Πιερίας, όπου κανείς εκπαιδευτικός δεν πηγαίνει για κατ’ οίκον διδασκαλία χωρίς να έχει δηλώσει εγγράφως τη συναίνεσή του. Ακόμη κι αν κάποιος έχει ήδη συμπληρωμένο το διδακτικό του ωράριο, αλλά παρόλα αυτά επιθυμεί ν’ αναλάβει ένα κατ’ οίκον, διευκολύνοντας την υπηρεσία, θα μπορεί να απαλλάσσεται από ισάριθμες διδακτικές ώρες στο σχολείο του, οι οποίες θα ανατίθενται σε εκπαιδευτικό που έχει πλεόνασμα ωρών, που όμως δεν επιθυμεί να αναλάβει κατ’ οίκον διδασκαλία. Η πρόταση δεν έγινε δεκτή.

Στη συνέχεια ο αιρετός της Κίνησης Ελεύθερων Εκπαιδευτικών ζήτησε να διατυπωθεί ερώτημα από το ΠΥΣΔΕ προς το υπουργείο για να ξεκαθαριστεί το νομικό πλαίσιο για τις κατ’ οίκον διδασκαλίες, ανεξάρτητα από το ερώτημα που έχει ήδη διατυπωθεί από τον αιρετό Μπουλούμη. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό διότι σύμφωνα με την άποψη του Προέδρου του συμβουλίου, για την υπηρεσία είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει οι εκπαιδευτικοί να συμπληρώνουν το ωράριό τους με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα και με τα κατ’ οίκον!

4) Εξετάστηκε αίτημα εκπαιδευτικού ΠΕ04.01 με το οποίο ζητούσε να ανακληθεί η διάθεσή του στο Γυμνάσιο Κονταριώτισσας για δύο ώρες κατ’ οίκον διδασκαλία με το σκεπτικό ότι αν πρέπει να σταλεί κάποιος, παρά το ότι δεν το έχει δηλώσει, τότε πρέπει να πάει όποιος έχει λιγότερα μόρια.

Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό!! Ο αιρετός της Κίνησης Ελεύθερων Εκπαιδευτικών υπερψήφισε το αίτημα παρά το ότι διαφωνεί με το σκεπτικό του.

5) Εξετάστηκε αίτημα εκπαιδευτικού ΠΕ04.01 με το οποίο ζητούσε να απαλλαγεί από τη μία εκ των δύο κατ’ οίκον διδασκαλίες στο ΓΕ.Λ. Λιτοχώρου, γιατί, σύμφωνα με την ένστασή της, πρόκειται για πολύ δύσκολη περίπτωση, που χρήζει ειδικής αντιμετώπισης και η ίδια δεν διαθέτει τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται. Το αίτημα έγινε ομόφωνα δεκτό (!) καθώς το συμβούλιο αποδέχθηκε τον ισχυρισμό της εκπαιδευτικού, παρά το ότι δεν υπάρχει κανενός είδους γραπτό κείμενο που να το επιβεβαιώνει.

Υπενθυμίζεται ότι στις 13/11/2017 το συμβούλιο είχε απορρίψει με ψήφους (2-2), μειοψηφούντων των δύο αιρετών, ολόιδιο αίτημα εκπαιδευτικού ΠΕ03 για τον ίδιο μαθητή του ΓΕ.Λ. Λιτοχώρου, λόγω έλλειψης εναλλακτικής λύσης!

Στο συγκεκριμένο αίτημα το συμβούλιο, όχι μόνο αποδέχτηκε το σκεπτικό της ένστασης, αλλά επιπλέον συμφώνησε να μην διατεθεί άλλος εκπαιδευτικός ΠΕ04 στο μέλλον για τη συγκεκριμένη κατ’ οίκον διδασκαλία. Έτσι έμμεσα αποδέχθηκε τη θέση της Κίνησης Ελεύθερων Εκπαιδευτικών, ότι δηλαδή το ΠΥΣΔΕ δεν είναι υποχρεωμένο να στέλνει εκπαιδευτικούς σε όλες τις κατ’ οίκον διδασκαλίες, ακόμα κι αν υφίστανται πλεονάσματα.

6) Εξετάστηκε αίτημα εκπαιδευτικού ΠΕ03 με το οποίο ζητούσε να απαλλαγεί από τις δύο κατ’ οίκον διδασκαλίες στο ΓΕ.Λ. Λιτοχώρου. Αντίστοιχο αίτημά του για τη μία από τις δύο διδασκαλίες είχε απορριφθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση (βλέπε παραπάνω).

Το αίτημα του εκπαιδευτικού έγινε ομόφωνα δεκτό!! Στη θέση του όμως τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός ΠΕ03, που είχε τοποθετηθεί στο ΓΕ.Λ. Λιτοχώρου για διοικητικό έργο και εντωμεταξύ επέστρεψε από άδεια. Η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε ομόφωνα (5-0) διότι, όπως αναφέρθηκε προφορικά στο συμβούλιο, η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός επιθυμεί να αναλάβει τις συγκεκριμένες διδασκαλίες.

Με την ευκαιρία αυτή ο αιρετός της Κίνησης Ελεύθερων Εκπαιδευτικών επανέφερε την πρότασή του για να προκηρύσσονται οι κατ’ οίκον διδασκαλίες και να πηγαίνουν μόνο οι εκπαιδευτικοί που το επιθυμούν. Η απάντηση εκ μέρους της διοίκησης ήταν, να κάνουν οι αιρετοί αυτή την προκήρυξη. Αν και αντιλαμβανόμαστε το χιούμορ, ωστόσο αποδεχόμαστε την πρόκληση. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε σε όποιον συνάδελφο επιθυμεί να αναλάβει κατ’ οίκον διδασκαλίες να το δηλώσει εγγράφως στο ΠΥΣΔΕ Πιερίας.

 

Θέμα 6ο: Αίτημα σχολικής μονάδας

Το ΓΕ.Λ. Λεπτοκαρυάς ζήτησε τη συνδρομή του ΠΥΣΔΕ σχετικά με το ωράριο εκπαιδευτικού, που προσκόμισε πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο είναι ικανή για διδακτικό έργο.

Το συμβούλιο σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Διευθύντρια του σχολείου πρότεινε, για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, να πάρει η εκπαιδευτικός προς το παρόν 8 ώρες διδακτικό ωράριο, προκειμένου να γίνει σταδιακά η προσαρμογή στη νέα κατάσταση.

 

Θέμα 7ο: Τροποποιήσεις διαθέσεων τοποθετήσεων εκπαιδευτικών

Οι μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης. Ωστόσο θα πρέπει να σχολιάσουμε τις εξής περιπτώσεις:

1) Λόγω της μη έγκρισης ενός ολιγομελούς τμήματος πληροφορικής στο 1ο ΕΠΑ.Λ., οι μαθητές του τμήματος αναγκάστηκαν να μετακινηθούν στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Λόγω της μετακίνησης αυτής όμως άλλαξαν οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό στο 2ο ΕΠΑ.Λ.!! Έτσι έχουμε τον εξής παραλογισμό:

Η πολιτεία δεν ενέκρινε τη λειτουργία του τμήματος στο 1ο ΕΠΑ.Λ. παρά το ότι δεν προέκυπτε καμία επιβάρυνση για το Δημόσιο, αφού το απαιτούμενο εκπαιδευτικό προσωπικό υπήρχε στη σχολική μονάδα. Με την μετακίνηση αυτή όμως, οι εκπαιδευτικοί της συγκεκριμένης ειδικότητας παραμένουν με πλασματικά πλεονάσματα ωραρίου, ενώ ταυτόχρονα στο 2ο ΕΠΑ.Λ., προέκυψε ένα επιπλέον τμήμα γενικής παιδείας, με αποτέλεσμα να απαιτούνται 3 ώρες ΠΕ02, 3 ώρες ΠΕ03 και 3 ώρες ΠΕ04.01!! Στο πλαίσιο δηλαδή της εξοικονόμησης πόρων η πολιτεία δημιουργεί επιπλέον ανάγκες για εκπαιδευτικό προσωπικό!!

Τα κενά που προέκυψαν καλύφθηκαν από τρεις εκπαιδευτικούς αντίστοιχων ειδικοτήτων, από τους οποίους μόνο ο ένας ήταν ήδη τοποθετημένος στο 2ο ΕΠΑ.Λ. και είχε πλεόνασμα ωρών. Ο αιρετός της Κίνησης Ελεύθερων Εκπαιδευτικών καταψήφισε την τοποθέτηση της εκπαιδευτικού ΠΕ03 γιατί η συγκεκριμένη συνάδελφος έχει ήδη ένα κατ’ οίκον στο Γυμνάσιο Κονταριώτισσας (2 μέρες, 3 ώρες) και θα πρέπει τις υπόλοιπες τρεις μέρες της εβδομάδας να πηγαίνει για μία ώρα την ημέρα στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Το υπόλοιπο ωράριό της θα πρέπει να το καλύπτει με διοικητικό έργο στο 4ο ΓΕ.Λ. (!) που σημαίνει να βρίσκεται κάθε μέρα σε δύο σχολικές μονάδες που απέχουν αρκετά χιλιόμετρα μεταξύ τους. Εκπαιδευτικοί φτιαγμένοι από λάστιχο.

2) Σε εκπαιδευτικό ΠΕ04.01 που είχε απαλλαγεί από μία κατ’ οίκον διδασκαλία στο ΓΕ.Λ. Λιτοχώρου (βλέπε παραπάνω θέμα 5ο παράγραφος 5), ανατέθηκε άλλη μία κατ’ οίκον διδασκαλία στο Γυμνάσιο Κονταριώτισσας. Εννοείται ότι η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία (3-2) μειοψηφούντων των δύο αιρετών. Ο αιρετός της Κίνησης Ελεύθερων Εκπαιδευτικών καταψήφισε την τοποθέτηση της εκπαιδευτικού για τους γνωστούς λόγους.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη συνάδελφος δεν είναι τελευταία στα μόρια. Το συμβούλιο, που προηγουμένως είχε κάνει δεκτή την ένσταση συναδέλφου ΠΕ04.01 (βλέπε παραπάνω θέμα 5ο παράγραφος 4) με το σκεπτικό ότι, αν πρέπει να σταλεί κάποιος στην κατ’ οίκον διδασκαλία, τότε πρέπει να πάει όποιος έχει λιγότερα μόρια, σ’ αυτή την περίπτωση κάνει ακριβώς το αντίθετο! Στέλνει στο κατ’ οίκον τον έχοντα περισσότερα μόρια!

 

Θέμα 8ο: Ωράριο Διευθυντών σχολικών μονάδων.

Για να πούμε την αλήθεια, τέτοιο θέμα δεν υπήρχε στην ημερήσια διάταξη, όσο κι αν κάποιοι ξαφνικά το ανακάλυψαν. Το συμβούλιο ενημερώθηκε ότι όλοι οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων πήραν τελικά το ωράριό τους, έστω κι αν υπήρχε σχετική γκρίνια.

Ο αιρετός της Κίνησης Ελεύθερων Εκπαιδευτικών αντέδρασε και ζήτησε να μάθει αν η συμπλήρωση του ωραρίου των Διευθυντών έγινε σε κάποιες περιπτώσεις με ανάληψη από τους Διευθυντές μιας επιπλέον ώρας ως  υπερωρίας και μάλιστα απλήρωτης. Αυτό επιβεβαιώθηκε ότι έχει συμβεί τουλάχιστον σε έξι περιπτώσεις ίσως και περισσότερες. Ο αιρετός της Κίνησης Ελεύθερων Εκπαιδευτικών ανέφερε ότι θεωρεί το θέμα πολύ σοβαρό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κάποιοι Διευθυντές αναγκάστηκαν για να συμπληρώσουν το ωράριό τους να πάρουν μαθήματα β΄ ανάθεσης, αφαιρώντας ώρες α΄ ανάθεσης από άλλους εκπαιδευτικούς.

Η απάντηση ήρθε όχι από πλευράς Διοίκησης, αλλά από τον αιρετό της Α.Α.Κ. ο οποίος είπε ότι οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων πρέπει να συμπληρώνουν πρώτοι το ωράριό τους ακόμα και με ώρες β΄ ανάθεσης και ανέφερε το παράδειγμα υποψήφιου Διευθυντή που δεν κατάφερε να πιάσει συγκεκριμένη σχολική μονάδα επειδή το διαθέσιμο ωράριο για την ειδικότητά του ήταν κατά μια ώρα μικρότερο από το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο του Διευθυντή.

Επειδή κάποιοι μπερδεύουν τα ωράρια των Διευθυντών με τις βούρτσες, ας δώσουμε ένα παράδειγμα που μπορεί να καταλάβει και ο πιο χαζός. Έστω μία σχολική μονάδα (Γυμνάσιο), όπου το υποχρεωτικό ωράριο του Διευθυντή είναι 9 ώρες. Υπάρχουν 20 ώρες μαθηματικών στο σχολείο. Μπορεί ένας υποψήφιος Διευθυντής ειδικότητας ΠΕ03 να δηλώσει το σχολείο; Προφανώς και μπορεί, αφού πληρούται η απαραίτητη από το νόμο προϋπόθεση.

Δηλώνει λοιπόν το σχολείο και πράγματι τοποθετείται σ’ αυτό. Πρέπει τώρα να συμπληρώσει το ωράριό του. Οι διδασκαλίες των μαθηματικών είναι τετράωρες. Έχει επομένως τις εξής δυνατότητες:

α) Μπορεί να πάρει δύο τμήματα από 4 ώρες (2×4=8) και 1 ώρα επιπλέον σ’ ένα άλλο τμήμα. Τις υπόλοιπες 3 ώρες του τμήματος θα πάρει άλλος μαθηματικός!

β) Μπορεί να πάρει τρία τμήματα από 4 ώρες (3×4=12). Τότε όμως προκύπτουν 3 ώρες υπερωρίας και μάλιστα απλήρωτες, αφού σε επίπεδο νομού υπάρχουν πλεονάσματα σε ΠΕ03.

γ) Να πάρει ένα μάθημα μονόωρο β΄ ανάθεσης (π.χ. φυσική Α Γυμνασίου). Τότε όμως αφαιρεί μάθημα πρώτης ανάθεσης από εκπαιδευτικό ΠΕ04, ο οποίος έτσι ή θα μείνει με μειωμένο ωράριο ή θα πρέπει να μετακινηθεί και σε άλλη σχολική μονάδα για να συμπληρώσει το ωράριό του. Και φυσικά για τα παιδιά που θα διδάσκονται φυσική από μαθηματικό, όταν υπάρχει φυσικός στο σχολείο, ούτε κουβέντα.

Διαλέγετε και παίρνετε. Άραγε φταίνε οι Διευθυντές που ο νομοθέτης είναι «βλαμμένος»;

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Το ενημερωτικό της κυβερνητικής συνδικαλιστικής παράταξης Α.Α.Κ. μας εξέπληξε για άλλη μία φορά δυσάρεστα. Διαβάσαμε ότι οι Διευθυντές πρέπει να συμπληρώνουν πρώτοι το ωράριό τους επειδή υπάρχουν συνάδελφοι που τρέχουν σε δύο, τρία, τέσσερα και πέντε σχολεία για να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο.

Αυτό μεταφράζεται ως εξής: «Πονώ για σένα συνάδελφε που πηγαίνεις σε πολλά σχολεία. Αλλά αν ο Διευθυντής, πάρει υπερωρίες ή σου πάρει την α΄ ανάθεση και σε αναγκάσει να πας σε περισσότερα σχολεία για να συμπληρώσεις … ε, δεν πειράζει».

Να τους θυμίσουμε επίσης ότι τέτοιου είδους συμπληρώσεις ωραρίου μέχρι πέντε σχολεία οι αιρετοί τους τις υπερψηφίζουν. Αντίθετα ως Κίνηση Ελεύθερων Εκπαιδευτικών υπερψηφίζουμε τη συμπλήρωση μέχρι και σε τρία σχολεία, με την προϋπόθεση να μην πηγαίνει ο εκπαιδευτικός σε δύο σχολεία την ίδια μέρα.

Επίσης διαβάσαμε και την καινοφανή πρόταση (που έρχεται αντίθεση με τα παραπάνω) να απαλλάσσονται οι Διευθυντές από το διδακτικό τους ωράριο και οι Υποδιευθυντές από το μισό!

Δεν μπορούμε να κρύψουμε την έκπληξή μας αφού στα δύο τελευταία συνέδρια της Ο.Λ.Μ.Ε. του 2017 και του 2015, ως Κίνηση Ελεύθερων Εκπαιδευτικών κατεβάσαμε πρόταση για μείωση του ωραρίου των Διευθυντών και των Υποδιευθυντών, την οποία οι εκπρόσωποι της Α.Α.Κ. καταψήφισαν και αντίθετα προτίμησαν το πακέτο προτάσεων των ΣΥΝ.Ε.Κ. (ΣΥΡΙΖΑ), δηλαδή της κομματικής συνδικαλιστικής παράταξης στην οποία ανήκουν.

Αυτά περί λαϊκισμού και ανέξοδων καταγγελιών, αλλά και περί κωλοτούμπας στην οποία κάποιοι συνήθισαν.

 

Παρατηρήσεις: 

1) Απόφαση για τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού ΠΕ02.50 σε τμήματα ένταξης δύο σχολικών μονάδων (όπως πιθανώς διαβάσατε σε άλλο ενημερωτικό) στη συγκεκριμένη συνεδρίαση (πράξη 50η) δεν έχει ληφθεί! Αποτελεί απόφαση μεταγενέστερης συνεδρίασης (πράξη 51η).

2) Το αίτημα των Γυμνασίων Ρητίνης και Περίστασης για γραμματειακή υποστήριξη δεν εξετάστηκε γιατί, σύμφωνα με την άποψη της πλειοψηφίας, θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με το αίτημα για γραμματειακή υποστήριξη στο γραφείο των σχολικών συμβούλων.

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

αιρετό τακτικό μέλος του ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

τηλ. 6940044993

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό αναπληρωματικό μέλος του ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

τηλ. 6930478469

 

Κίνηση Ελεύθερων Εκπαιδευτικών