Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. 2017

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. 2017

Κορδής Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών Δ.Ε στην Ειδική Αγωγή, τα Μουσικά Σχολεία, τα Καλλιτεχνικά και οι Γενικές Αποσπάσεις σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ θα γίνουν από τις 14-20 Ιουλίου 2017.

Νεκτάριος Κορδής
Αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕ