15 μέρες δωρεάν φιλοξενία για τους αναπληρωτές στη Σαντορίνη

15 μέρες δωρεάν φιλοξενία για τους αναπληρωτές στη Σαντορίνη

Αντιδρώντας δυναμικά και πιέζοντας για λύσεις από την πρώτη μέρα, στο μεγάλο πρόβλημα της στέγασης των εκπαιδευτικών στο νησί της Σαντορίνης, η Ο.Λ.Μ.Ε., η Ε.Λ.Μ.Ε. Θήρας, η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας (Π.Ε.Α.Δ.) και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αναπληρωτών Δασκάλων (ΠΑ.Σ.Α.Δ.), ανακοινώνουν

πως για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας που έχουν προσληφθεί στη β’ φάση (9/10/2017) και πρόκειται να στελεχώσουν τα σχολεία της α/θμιας και β/θμιας εκπ/σης στο νησί, θα ισχύσουν τα παρακάτω:
Ο Δήμος Θήρας σε συνεννόηση με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αναλαμβάνει την δωρεάν προσωρινή φιλοξενία (ανά δύο) όσων συναδέλφων το επιθυμούν για το πρώτο δεκαπενθήμερο της παρουσίας τους στο νησί σε μια προσπάθεια να εξευρεθούν στη συνέχεια υπό συνθήκες αξιοπρέπειας τα κατάλληλα καταλύματα.
(Κατά περίπτωση θα υπάρξει η δυνατότητα μικρής περιόδου παράτασης της ως άνω φιλοξενίας από τα συμβεβλημένα ξενοδοχεία).
[Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να απευθύνονται στην αντιπρόεδρο της Ε.Λ.Μ.Ε. Θήρας Ανθή Πατραμάνη στα τηλ.: 6977475447 και 6980998959.]
Π.Ε.Α.Δ. και ΠΑ.Σ.Α.Δ. θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την αξιοπρέπεια των συναδέλφων, είτε αυτή αφορά ζητήματα όπως η στέγαση, είτε το μείζον ζήτημα της κατάργησης του απαράδεκτου καθεστώτος της παρατεταμένης αδιοριστίας που απαξιώνει τις ζωές μας και την προσφορά μας στη δημόσια εκπαίδευση. 

το Δ.Σ. της Π.Ε.Α.Δ.

 το Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Α.Δ.