Τροπολογία για αναβολή στράτευσης σε διαπρεπείς ερευνητές κατόχους διδακτορικού διπλώματος

Τροπολογία για αναβολή στράτευσης σε διαπρεπείς ερευνητές κατόχους διδακτορικού διπλώματος

Τη δυνατότητα αναβολής από την κατάταξη στο στρατό   στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, δίνει τροπολογία που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή.

 

Μέχρι σήμερα υπήρχε σχετική νομοθεσία, αλλά αφορούσε μόνο  τους κατόχους  διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό κι όχι στην Ελλάδα. Με την τροπολογία δίνεται η δυνατότητα και σε όσους διαπρέπουν στην Ελλάδα.

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Αιτιολογική έκθεση τροπολογίαςΤροπολογία για αναβολή στράτευσης