ΙΕΠ: Δημιουργικές εργασίες Λυκείου 2017-2018

ΙΕΠ: Δημιουργικές εργασίες Λυκείου 2017-2018

 

Οι Δημιουργικές Εργασίες , σύμφωνα με την πρόταση του ΙΕΠ προς το υπ. Παιδείας, αξιολογούνται από τον/την εκπαιδευτικό και συνεκτιμώνται στην αξιολόγηση της επίδοσης του/της μαθητή/-τριας στο αντίστοιχο μάθημα για το τετράμηνο κατά το οποίο κατατίθενται.

 

Αν μία Δημιουργική Εργασία καλύπτει και άλλο/α μάθημα/μαθήματα η εργασία λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του/της μαθητή/-τριας και στα μαθήματα αυτά.

 

Αν πρόκειται για μαθήματα που δεν διδάσκονται από τον ίδιο/α εκπαιδευτικό, η Δ.Ε. αξιολογείται μετά από συνεργασία των οικείων διδασκόντων/-ουσών. Εάν πρόκειται για συλλογική εργασία, αυτή λαμβάνεται υπόψη το ίδιο για όλους τους/τις  μαθητές/-τριες  που συμμετείχαν σε αυτή, ωστόσο δύναται να υπάρξει και διαφοροποίηση κατά την κρίση του/της διδάσκοντα/-ουσας, αν υπήρξε εμφανώς διαφορετική η συμβολή κάποιων μελών της ομάδας στο τελικό αποτέλεσμα.

 

Η αξιολόγηση της Δ.Ε. γίνεται περιγραφικά με κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων, οι γενικές αρχές των οποίων καθώς και ένα δείγμα τους περιλαμβάνεται στον ακόλουθο Συνοπτικό θεωρητικό πλαίσιο για τις Δημιουργικές Εργασίες:

 

Πατήστε αντίστοιχα παρακάτω για να ανοίξετε τα σχετικά αρχεία

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 Ενδεικτικό υποστηρικτικό υλικό

YΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι: Σχέδιο για την προετοιμασία εκπόνησης Δημιουργικής Εργασίας

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Σχέδιο για την εκπόνηση Δημιουργικής Εργασίας

Παραδείγματα Υποδείγματος Ι

1. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Β΄ Λυκείου (ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ)   

Παραδείγματα Υποδείγματος ΙΙ

1. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Β΄ Λυκείου (ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ)

Παραδείγματα Υποδείγματος Ι

2. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Β΄ Λυκείου (ΑΝΤΙΓΟΝΗ)   

3. Νέα Ελληνική Γλώσσα, Β΄ Λυκείου

4. Χημεία, Β΄ Λυκείου

5. Μαθηματικά και Φυσική Αγωγή, Β΄ Λυκείου (συνδυαστικό)

Παραδείγματα Υποδείγματος ΙΙ

5. Μαθηματικά και Φυσική Αγωγή, Β΄ Λυκείου (συνδυαστικό)

Παραδείγματα Υποδείγματος Ι

6. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Α’ Λυκείου

Παραδείγματα Υποδείγματος ΙΙ

6. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Α΄ Λυκείου

Παραδείγματα Υποδείγματος Ι

7. Καλλιτεχνική Παιδεία, Εικαστικά Α΄Λυκείου

8. Θρησκευτικά, Β’ Λυκείου

9. Καλλιτεχνική Παιδεία (Στοιχεία Θεατρολογίας) και Νέα Ελληνική Γλώσσα, Α΄Λυκείου (συνδυαστικό)

Παραδείγματα Υποδείγματος ΙΙ

9. Καλλιτεχνική Παιδεία (Στοιχεία Θεατρολογίας) και Νέα Ελληνική Γλώσσα, Β΄Λυκείου (συνδυαστικό)

10. Καλλιτεχνική Παιδεία, Εικαστικά Α΄Λυκείου

11. Χημεία Β’ Λυκείου – Νανοϋλικά

Παραδείγματα Υποδείγματος ΙΙ

11. Χημεία Β’ Λυκείου – Νανοϋλικά

Ενδεικτικό ψηφιακό υλικό (Ενδεικτικές διευθύνσεις διαδικτύου που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην επιλογή   και διαμόρφωση υποστηρικτικού υλικού κατά την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών του Λυκείου).