Αύξηση ωραρίου και αξιολόγηση για τους εκπαιδευτικούς … ή απλά φήμες;

Αύξηση ωραρίου και αξιολόγηση για τους εκπαιδευτικούς … ή απλά φήμες;

 

Τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μια έντονη φημολογία στα Μ.Μ.Ε. έντυπα και ηλεκτρονικά, ενόψει και της αξιολόγησης από τους δανειστές, σχετικά με την ενδεχόμενη αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών.

 

Φαίνεται ότι οι «Θεσμοί» πιέζουν για την εφαρμογή της αξιολόγησης για τους εκπαιδευτικούς και για αύξηση του ωραρίου τους στα πλαίσια της εναρμόνισης της χώρας μας με τον μέσο όρο των χωρών του Ο.Ο.Σ.Α.

 

Στην πραγματικότητα όλα αυτά έχουν ήδη συμφωνηθεί και υπογραφεί από την ελληνική κυβέρνηση στα πλαίσια των μνημονίων που ταλανίζουν τα τελευταία χρόνια την χώρα μας.

 

Τον Αύγουστο του 2018 μεταξύ των άλλων ψηφίστηκαν από την ελληνική βουλή και τα παρακάτω:

 

 

———————————————————

 

Αξιολόγηση-ωράριο εκπαιδευτικών

 

Ειδικότερα, οι αρχές δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τον αριθμό διδακτικών ωρών ανά μέλος του προσωπικού, καθώς και την αναλογία μαθητών ανά τάξη και ανά εκπαιδευτικό, με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2018.

 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων θα συνάδει με το γενικό σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης. Οι αρχές θα διασφαλίσουν τη δίκαιη μεταχείριση όλων των φορέων παροχής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ιδρυμάτων, καθορίζοντας ελάχιστα πρότυπα.

 

———————————————————

 

Εξάλλου στο συμπληρωματικό μνημόνιο για την παιδεία που υπογράφηκε με τους θεσμούς και στο τριετές σχέδιο για την εκπαίδευση προβλέπεται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

 

———————————————————

 

Οκτώβριος 2017

 

Δημοσίευση της νέας Έκθεσης του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση, η οποία, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει:

α) την εκπόνηση ενός νέου μοντέλου αποκεντρωμένης εκπαίδευσης για την Ελλάδα,

β) μεθόδους για την εφαρμογή της σχολικής αυτό-αξιολόγησης,

γ) βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος,

δ) βελτίωση της διακυβέρνησης και της εδραίωσης του δικτύου των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

ε) βελτίωση της συνάφειας των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας,

στ) γενικές μεθόδους αποτίμησης των ανθρώπινων και υλικών πόρων καθώς και της χρηματοδότησης που αφιερώνεται στην εκπαίδευση στην Ελλάδα μέσα στα όρια του μεσοπρόθεσμου προγράμματος.

 

———————————————————

 

Μεσοπρόθεσμα:

  • Υιοθέτηση του νόμου και των απαραίτητων υπουργικών διατάξεων μέχρι τον Ιούνιο του 2017.
  • Έναρξη της αυτοαξιολόγησης της εκπαιδευτικής μονάδας το σχολικό έτος 2017-2018 Ολοκλήρωση της επιλογής όλων των διευθυντών και των στελεχών εκπαίδευσης (λίστα 1-12 της παρακάτω λίστας) μέχρι τον Αύγουστο του 2018.

 

Σχέδιο νόμου: Νέες αρμοδιότητες, αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων και αξιολόγησης στελεχών της εκπαίδευσης, νέα κριτήρια επιλογής προσωπικού και υπεύθυνων δομών και νέα ορθολογική κατανομή τους ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Αύξηση παιδαγωγικής και διοικητικής αυτονομίας των σχολείων και διαδικασιών βελτίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω αυτοαξιολόγησης.

 

Ο νέος νόμος αφορά:

1. Διευθυντές και υποδιευθυντές σχολείων

2. Διευθυντές Εκπαίδευσης

3. Περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης

4. Διευθυντές εκπαιδευτικών θεμάτων στις Διευθύνσεις

5. Σχολικούς Συμβούλους

6. Υπεύθυνους Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά Προγράμματα, Επαγγελματική Σταδιοδρομία).

7. Επικεφαλής των σημείων επαφής για νέους σπουδαστές

8. Προϊστάμενους Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης. Διάγνωσης. Αξιολόγησης και Υποστήριξης

9. Προϊστάμενους Κέντρων Προσανατολισμού και Καθοδήγησης

10. Επικεφαλής των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

11. Προϊστάμενους Κέντρων Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών

12. Διευθυντές / Αναπληρωτές Διευθυντές Περιφερειακών Κέντρων Κατάρτισης

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που δημιουργεί ο υφιστάμενος συγκεντρωτικός τρόπος διοίκησης, θα γίνουν αλλαγές προκειμένου να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες που παίρνει η κάθε σχολική μονάδα. Δημιουργία εποικοδομήματος: Κεντρική Υποστηρικτική Δομή της Εκπαιδευτικής Κοινότητας που θα συγκεντρώσει όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου (5-12 μέλη του προσωπικού)

 

———————————————————

 

Βραχυπρόθεσμα:

  • Βελτίωση πληροφορικού συστήματος (Δεκέμβριος 2017)
  • Ενοποίηση τομέων (τέλος Νοεμβρίου 2017)

 

Μεσοπρόθεσμα:

  • Να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την τοποθέτηση μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών μέχρι τις 31 Αυγούστου 2017.

 

Εξορθολογισμός της διαχείρισης του διδακτικού προσωπικού

 

1. Βελτίωση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος, ώστε να παρέχει αξιόπιστα δεδομένα για τον μαθητικό πληθυσμό και το διδακτικό προσωπικό.

 

2. Η ενοποίηση των συναφών τομέων, έτσι ώστε:
(α) να είναι πιο πιθανό οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν τις ώρες διδασκαλίας τους σε ένα ή δύο σχολεία, αποκτώντας έτσι αίσθηση του «συνανήκειν», γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργό συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής εργασίας
(β) να μην δαπανάται περιττή ενέργεια στην μετακίνηση από το σχολείο στο σχολείο
(γ) να διευκολύνεται η διαχείριση του προσωπικού.

 

3. Χρήση της εμπειρίας των προσπαθειών του περασμένου έτους για εξορθολογισμό της τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στα σχολεία, έτσι ώστε οι διαδικασίες μετάθεσης, προαγωγής και πρόσληψης μόνιμων και αναπληρωτών/ωρομισθίων εκπαιδευτικών:
(α) να επιτύχει το στόχο της πλήρωσης όλων των θέσεων του διδακτικού προσωπικού σε όλα τα σχολεία πριν ανοίξουν
(β) να διεξάγονται με αυτόματη, μηχανογραφημένη διαδικασία για να εξασφαλίζεται η αμεροληψία της διαδικασίας.

 

———————————————————

 

Μεσοπρόθεσμα:

  • Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017

 

Νόμος για τη βελτίωση του αναστοχασμού και του ελέγχου της εφαρμογής του σχολικού προγραμματισμού μέσω διαδικασιών αυτοαξιολόγησης και νέων αρμοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων κάθε σχολείου (εκπαιδευτική αυτονομία σχολικής μονάδας)

 

Ένα νέο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων θα τεθεί σε εφαρμογή προκειμένου να διευρυνθούν τα θέματα στα οποία μπορεί να ληφθούν αποφάσεις χωρίς να απαιτείται έγκριση από μια ανώτερη αρχή (εσωτερικοί κανονισμοί για τις διαδικασίες, σχεδιασμός εκπαιδευτικών επισκέψεων και ταξιδιών, εξωσχολικά προγράμματα, ενισχυτική διδασκαλία για αδύναμους μαθητές, κλπ.)

 

Ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές) και του σχολικού συμβούλου για την εκπαιδευτική ευθύνη του ετήσιου προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου στην αρχή του σχολικού έτους, την αναπροσαρμογή του στα μέσα του έτους και την αποτίμηση της υλοποίησής του στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

 

Υ.Γ. Φέτος το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα για το γυμνάσιο μειώθηκε κατά τρεις ώρες ανά τάξη και αυτές οι ώρες προσφέρθηκαν για ελεύθερη αξιοποίηση σε κάθε σχολείο.

 

———————————————————

 

Όπως γίνεται προφανές όλα είναι υπογεγραμμένα και μένει μόνο η υλοποίησή τους.

 

Η ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ όσον αφορά την αναλογία μαθητών ανά τάξη και ανά εκπαιδευτικό θα υλοποιηθεί με καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων και με συγχωνεύσεις τομέων και ειδικοτήτων στην τεχνική εκπαίδευση.

 

Όσον αφορά τον αριθμό διδακτικών ωρών ανά μέλος του προσωπικού, να θυμίσουμε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη υποστεί μια αύξηση του διδακτικού τους ωραρίου κατά 10% το 2013 και ενδεχόμενη νέα αύξηση σε συνδυασμό με τις αλλαγές που έχουν ήδη, θα ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων και πιθανώς να ξυπνήσει τα αντανακλαστικά ενός κοιμώμενου κλάδου.

 

Εκτίμηση δική μας είναι ότι κάτι τέτοιο προς το παρών η κυβέρνηση θέλει να το αποφύγει. Εξάλλου οι αλλαγές που σχεδιάζονται, θα επιφέρουν μειώσεις στα ωρολόγια προγράμματα, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα νέα πλασματικά πλεονάσματα και μηδενικούς διορισμούς για τα επόμενα αρκετά χρόνια.