Γενική Διοίκηση

Διαδικασίες Επιλογής Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Προγραμμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων

  Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2314/2012 – Αριθμ.92998/Γ7 Αρ.Πρωτ.92998/Γ7/10-08-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Πληροφορίες: Αναστασία Ξυλόκοτα Πηνελόπη Σακκοπούλου Τηλέφωνα: 210 3442205, 210 344 3023 FAX: 210 3443013, 210 344 3296 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων […]

Διαδικασία Ορισμού – Αρμοδιότητες Υπευθύνου Εργαστηρίου Πληροφορικής (ΥΣΕΠΕΗΥ)

  Αριθ. Πρωτ. 170610/Δ2/13-10-2016/ΥΠΠΕΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β΄ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Πληροφορίες: Ι. Ελευθερόπουλος (Γ/σια, ΓΕ.Λ.) Ν. Ασμαργιανάκη (ΕΠΑ.Λ.) Τηλέφωνο: 210-3442225 (Γ/σια, ΓΕ.Λ.) 210-3442034 (ΕΠΑ.Λ.) E-mail: elpinor(ΑΤ)minedu.gov.gr (Γ/σια, ΓΕ.Λ.) nasmargianaki(ΑΤ)minedu.gov.gr (ΕΠΑ.Λ.) Fax: 210-3443390 […]

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας

  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2255 11 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών−βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. α) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση […]

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

  Αρ.Πρωτ.Φ.6/1094/80261/Δ1/20-05-2015/ΥΠΠΕΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ’ – ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α’ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Email : spudonpe(ΑΤ)minedu.gov.gr Πληροφορίες : Κ. Παπαχρήστος Σ. Δασκαλάκης – Σ. Λαπατά – Ε. Χριστοφιλόπουλος Τηλέφωνο : 210 […]

Ηλεκτρονική απογραφή εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) σχολικών μονάδων

  Αρ.Πρωτ.83542/Α4/26-05-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ Email : nikos.kanavos@minedu.gov.gr Πληροφορίες : Ν. Καναβός Τηλέφωνο : 2103443589 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Email : ielefther@minedu.gov.gr Πληροφορίες […]

Αναπλήρωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων λόγω μακροχρόνιας απουσίας

  Αρ.Πρωτ.Φ.361.22/14482/Δ1/04-02-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Β e-mail: t09ppe2(ΑΤ)minedu.gov.gr Πληροφορίες: ΄Ελ.Εμμανουηλίδου (για Α/θμια) Τηλ.: 210- 3442121 Πληροφορίες: Αρ.Παναγιώτου (για Β/θμια) 210- 3442271 ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση Δ/ντών Σχολικών Μονάδων μετά από μακρόχρονη απουσία τους ή εκλογή τους σε θέση αιρετών Ο.Τ.Α.». Σε απάντηση ερωτημάτων σχετικά με τη δυνατότητα αναπλήρωσης […]